ZÁSADY PŘÍPRAVY DAT 

Akceptovatelná Datová média

 • CD & DVD
 • E-mail - jednotlivě, nebo zabalené do ZIP/RAR, větší data lze zaslat přes úschovnu 
 • FTP - přístupové údaje zašleme na vyžádání

Akceptovatelné formáty souborů

 • kompozitní PDF
 • EPS
 • CDR
 • TIFF
 • JPEG

Barevnost

 • CMYK - jediný možný barevný prostor pro dodání dat
 • Černá barva – pro získání intenzivní černé doporučujeme nastavení složení 50/50/0/100
 • Konkrétní barevnost požadovaná zákazníkem – je nutné dodat barevný nátisk nebo cromalin
  Vždy je nutno dodat akceptovatelný barevný výjezd pro kontrolu barevnosti a správnosti obsahu. V případě jeho absence nenese společnost Luna ateliér s.r.o. odpovědnost za nevyhovující kvalitu výstupu.

Příprava grafického obsahu

 • V případě použití 2-bit písma nebo písma počeštěného programem Eurofonter převeďte všechny texty do křivek. Postscriptová písma a písma Type 1 vždy nahrát v samostatném adresáři s sebou. Jako pojistka však každopádně poslouží kompletní převod písem do křivek.
 • Soutisky musí být vždy bez přetisků.
 • Spad (nasílení motivu za ořezovou/výsekovou cestou) - 5mm u standardních motivů
 • Spad u motivů s tunely atd. až několik cm – doporučujeme konzultaci před přípravou grafiky
 • Pro display systémy a mobilní prezentační systémy prosíme dodávat data bez ořezových a spadových značek, pouze čistý formát.

Příprava tvarového ořezu grafiky

Motiv by měl být nasílen o spad (cca 5mm). Ořezová cesta musí být uzavřená křivka např. tvořená ručně perem, s minimálním možným počtem bodů/uzlů (ne tedy křivka vytvořená rychlonástrojem či převodem bitmapy na vektor). Vše dodat ve formátu PDF a to takto:

 • 1. strana PDF – grafika s ořezovou cestou
 • 2. strana PDF – grafika bez ořezové cesty
 • 3. strana PDF – samostatná ořezová cesta

Doporučené rozlišení

 • pro tisky využité v interiéru doporučujeme cca 150-1200 dpi (1:1)
 • pro tisky s využitím v exteriéru doporučujeme cca 100-600 dpi (1:1)
 • pro billboardy, velké reklamní plachty a megaboardy postačí cca 40 dpi

V případě nedodržení některého z výše uvedených bodů, které bude mít za následek vícepráce, budou tyto naúčtovány dle platných cen. Přepracování dat může také způsobit posunutí předem domluveného termínu zhotovení zakázky.